سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
●◌♥DELTANGI♥◌●
DARYAEI

آدمـی مَعمـولـی اَم.

عـاشـقِ بَستَنـی

مـَن اِشتبـاه میـکنـَم،

بـَد اَخـلاق مـی شـم

گـاهـی حَـرف هـایِ نـادرُسـت میـزنـم،

اَمـا تظـاهُـر بـِه آدمـی کـه نیستـَم نمـی کنـَم

و عـاشـق ِ مـاجـراهـایِ سـاده یِ عـاشقـانـه اَم…

(♥◌●DARYAEI●◌♥)

🍦 مــی پسندم پآیــیـز رآ... 92/7/19

مـی پسنـدم پـایــیـز رآ کـه مُعـافَـم میکنـد

اَز پنهـان کـردن دَردی کـه

در صدآیَـم مـی پـیـچــد

و

اَشـکـی کـه در

نـگـاهـم مـی چـَرخَـد

آخـــر هـمــه میــدآنـنـد سـَـرمــا خــورده اَم...

پاییز


بـالا - موضوع: پاییز

🍦 شبیـه بـرگ پـاییـزی...! 91/7/20

شبیـه بـرگ پـاییـزی

پـس اَز تـو قسمـت بـادم

خـداحـافـظ ولـی هـرگـز نخـواهـی رفـت اَز یـادم

خـداحـافـظ و ایـن یعنـی در اَنـدوه تـو میمیـرم

در ایـن تنهـایـی مطلـق

کـه میبنـدد بـه زنجیـرم

و بـی تـو لحظـه ای حتـی

دلـم طـاقـت نمیـارد

بـرف نـومیـدی بـر سـرم یکـریـز مـی بـارد

چگونه بگـذرم اَز عشق و دلبستگـی هـایـم

چگـونـه میـروی بـا آن کـه میـدانـی چـه تنهـایـم

خـداحـافـظ تـو ای همپـای شـب هـای تنهـایـی

خـداحـافـظ بـه پـایـان آمـد ایـن دیـدار پنهـانـی

خـداحـافـظ بـدون تـو گمـان کـردی کـه میمـانـم

خـداحـافـظ بـدون مـن یقیـن دارم کـه میمـانـی...!


بـالا - موضوع: پاییز

🍦 پـاییـز در قلـبِ مـن... 91/7/2

 دلم تنگ است.

دلم اندازه ی حجم قفس تنگ است.

سکوت از کوچه لبریز است.

نگاهم خیس و بارانی است.

نمیدانم چرا در قلب من پاییز طولانی است...بـالا - موضوع: پاییز

🍦 پایــیز و دلتنــگی... 91/6/31

پاییـز …

و ایـن همـه دلتنگـی !

نـه

شـایـد فرشتـه ای

فصلهـا را بـه اشتبـاه ورق زده بـاشـد!


بـالا - موضوع: پاییز
چهارشنبه 96/10/27 ساعت 2:52 عصر :
این ساعت فقط *خواب* آیکون خمیازه... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/26 ساعت 11:21 صبح :
در دنیایی که آدمهایش هر روز همه جوره بازی مان می‌دهند! چه اشکالی دارد گاهی هم آدم *بازیگر* رویاهای خودش بشود : ) برای دلش نقش بازی کند … آخر تمام آرزوها، که نباید تا ابد آرزو بمانند! گاهی باید خودت، خودت را به آرزوهایت برسانی با قدرت تصورت..! بیا امتحان کنیم..! *#فرشته_رضایی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/19 ساعت 11:52 صبح :
تـو مـَگوتـریـن *رازِ* منی...! . #حامد_نیازی (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

چهارشنبه 96/10/6 ساعت 4:29 عصر :
دیده را فایده آن است که *دلبر* بیند... : ) . *#سعدی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

پنج شنبه 96/5/19 ساعت 10:35 صبح :
غیر رویت هر چه بینم *نورِ* چشمم کم شود... *: )* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

شنبه 96/5/14 ساعت 10:14 صبح :
بویِ خوش *مرداد* شک ندارم زیر سر *چشمان* توست: )... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

به نام خدا

●◌♥DELTANGI♥◌●میگــ ـــه دِلتَنگــــ نَباشـــ× ، هِــ ــه !!! اِنگــ ـــار بِهـــ آبـــــ بِگــے خیســــ نَباشــــ×...

دربارم پست هام پیام هام دوستام
🎬 دوباره 🎧 پخش موسیقی