سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
●◌♥DELTANGI♥◌●
DARYAEI

آدمـی مَعمـولـی اَم.

عـاشـقِ بَستَنـی

مـَن اِشتبـاه میـکنـَم،

بـَد اَخـلاق مـی شـم

گـاهـی حَـرف هـایِ نـادرُسـت میـزنـم،

اَمـا تظـاهُـر بـِه آدمـی کـه نیستـَم نمـی کنـَم

و عـاشـق ِ مـاجـراهـایِ سـاده یِ عـاشقـانـه اَم…

(♥◌●DARYAEI●◌♥)

🍦 مــی پسندم پآیــیـز رآ... 92/7/19

مـی پسنـدم پـایــیـز رآ کـه مُعـافَـم میکنـد

اَز پنهـان کـردن دَردی کـه

در صدآیَـم مـی پـیـچــد

و

اَشـکـی کـه در

نـگـاهـم مـی چـَرخَـد

آخـــر هـمــه میــدآنـنـد سـَـرمــا خــورده اَم...

پاییز


بـالا - موضوع: پاییز

🍦 شبیـه بـرگ پـاییـزی...! 91/7/20

شبیـه بـرگ پـاییـزی

پـس اَز تـو قسمـت بـادم

خـداحـافـظ ولـی هـرگـز نخـواهـی رفـت اَز یـادم

خـداحـافـظ و ایـن یعنـی در اَنـدوه تـو میمیـرم

در ایـن تنهـایـی مطلـق

کـه میبنـدد بـه زنجیـرم

و بـی تـو لحظـه ای حتـی

دلـم طـاقـت نمیـارد

بـرف نـومیـدی بـر سـرم یکـریـز مـی بـارد

چگونه بگـذرم اَز عشق و دلبستگـی هـایـم

چگـونـه میـروی بـا آن کـه میـدانـی چـه تنهـایـم

خـداحـافـظ تـو ای همپـای شـب هـای تنهـایـی

خـداحـافـظ بـه پـایـان آمـد ایـن دیـدار پنهـانـی

خـداحـافـظ بـدون تـو گمـان کـردی کـه میمـانـم

خـداحـافـظ بـدون مـن یقیـن دارم کـه میمـانـی...!


بـالا - موضوع: پاییز

🍦 پـاییـز در قلـبِ مـن... 91/7/2

 دلم تنگ است.

دلم اندازه ی حجم قفس تنگ است.

سکوت از کوچه لبریز است.

نگاهم خیس و بارانی است.

نمیدانم چرا در قلب من پاییز طولانی است...بـالا - موضوع: پاییز

🍦 پایــیز و دلتنــگی... 91/6/31

پاییـز …

و ایـن همـه دلتنگـی !

نـه

شـایـد فرشتـه ای

فصلهـا را بـه اشتبـاه ورق زده بـاشـد!


بـالا - موضوع: پاییز
پنج شنبه 97/5/25 ساعت 12:23 عصر :
جسارتا دوستت دارم ! لطفا به دل بگیر ... ‌ #پدرام_مسافری (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

چهارشنبه 97/3/30 ساعت 12:8 عصر :
*چشم* از او ، جلوه از او ما چه حریفیم... ای دل! #شهریار (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

شنبه 97/2/29 ساعت 11:35 صبح :
برای خداوند فرقی ندارد که تو برایش *نماز* بخوانی یا نه برایش روزه بگیری یا نه فرقی ندارد چقدر برای عزیزانش ضجه زده باشی اما اینها برای من و تو فرق می کند... و این فرق زمانی شروع شد که من و تو بر سر خدایمان جدل کردیم، من گفتم من با ایمان ترم و تو گفتی من! و فراموش کردیم که خدای هر دویمان یکی ست فقط راه اتصالمان به او فرق دارد. به راه های اتصالی یکدیگر به خدا دست نزنیم (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

پنج شنبه 97/2/20 ساعت 12:46 عصر :
نقش او در *چشم* ما هر روز خوشتر میشود... #سعدی (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

یکشنبه 96/12/27 ساعت 1:32 عصر :
*اسفند* جانم ... ته تغاری جانِ فصل ها اینک که تمام شدنت را با کوله باری از خاطرات و لحظات فراموش نشدنی به دست نسیمِ *بهاری* می سپارم... اینک که خواب زمستانی به اتمام می رسَد نویدِ روزهایی را دِه که تهی شوم از #پریشان احوالی ها و دلتنگی های نا آرام کننده زجرآور ... *#ندا_جمشیدی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/12/22 ساعت 3:22 عصر :
آمدنت می‌تواند *سوری* باشد مثلِ چهارشنبه ... . . #مریم_قهرمانلو (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

به نام خدا

●◌♥DELTANGI♥◌●میگــ ـــه دِلتَنگــــ نَباشـــ× ، هِــ ــه !!! اِنگــ ـــار بِهـــ آبـــــ بِگــے خیســــ نَباشــــ×...

دربارم پست هام پیام هام دوستام
🎬 دوباره 🎧 پخش موسیقی