سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
●◌♥DELTANGI♥◌●
DARYAEI

آدمـی مَعمـولـی اَم.

عـاشـقِ بَستَنـی

مـَن اِشتبـاه میـکنـَم،

بـَد اَخـلاق مـی شـم

گـاهـی حَـرف هـایِ نـادرُسـت میـزنـم،

اَمـا تظـاهُـر بـِه آدمـی کـه نیستـَم نمـی کنـَم

و عـاشـق ِ مـاجـراهـایِ سـاده یِ عـاشقـانـه اَم…

(♥◌●DARYAEI●◌♥)

🍦 بـه نـامِ خـُدا 91/5/11

بِـه نـامِ خُدایـــی

کِـه عشـق را در قلـبِ پـاکِ عـاشـق قـرار داد تـا اَز هـَوس دوری کنـد :)

عِشـق تحکیـمِ نـه مُحـاکمـه!

نـه مَحکـومِ کسـی

نـه هیچکـی حـاکـمِ..

love

پ.ن:حکـم اینجـا دلِ!

خـوش اومـدی.بـالا -

🍦 چشـم هـای بـی کـم و کـاسـت! 94/9/15

غیـرِ آن چشـم‌ هـای بـی‌ کـم و کـاسـت

همـه چیـزِ جهـان زیـادی بـود...!

سیـد مهـدی مـوسـوی

 

چشم


بـالا -

🍦 عـاشـق ِ نـامهـربـانـی 94/5/15

چشـم و ابـروی ِ خشـن

اَز بـس کـه مـی آیـد بـه تـو

گـاه اِنسـان

عـاشـق ِ نـامهـربـانـی مـی شـود...!

بچه


بـالا -

🍦 دارالفنـونِِ فتنـه هـا...! 94/4/30

چشمِ هـر زن

بـی گمـان دارالفنـونِِ فتنـه هـاسـت!

اَز همیـن رو جنبـشِ مشـروطـه راه اَنـداختـم...!

.

*زهـرا اِقبـالی*

چشم


بـالا -

🍦 بـُت زیبـا...! 94/3/27

تَبـر را بـر زَمیـن

پـرتـاب خـواهـد کـرد اِبـراهیـم

اَگـر یـِک دَم چـون مـَن

ببینـد بـُت زیبـایِ چشمـانـت را...!

.

عـابـد میـرزاییـان

دختر بچه


بـالا -

🍦 عـاشقـی... 94/1/23

اَز تـو فقـط

چشـم هـایـت را دیـدم!

همیـن بـرایِ عـاشقـی

کـافیسـت...!

چشم


بـالا - موضوع: چشم

🍦 بـه تـو مشغـولـم! 93/12/26

دیگـران در تـَب و تـابِ

شـبِ عیـدنـد!

وَلـی

مثـلِ سـالِ گـذشتـه

بـه تـو مشغـولـم مـَن...!

.

کـاظـمِ بهمنـی

girl


بـالا - موضوع: تو

🍦 بـویِ بهــار...! 93/12/23

بِخنـد

تـا سـَراسیمـه

شـَود

بـویِ بهــار...! :)

لبخند


بـالا - موضوع: بهار

🍦 جنـگ... 93/12/4

عـَراق

میـدانِ جنـگ نیسـت،

جنـگ اَز آن جـایـی شـروع مـی شـود

کـه نَبـاشـی...!

.

نیمـا معمـاریـان

جنگ عاشقانه


بـالا -

🍦 عـاشـق تـر... 93/11/13

کـاش بـه جـایِ دستـم

چشمـانـَم را

مـی خـوانـدی!

.

عـاشـق تـَر بـود...!

love


بـالا - موضوع: چشم
چهارشنبه 96/10/27 ساعت 2:52 عصر :
این ساعت فقط *خواب* آیکون خمیازه... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/26 ساعت 11:21 صبح :
در دنیایی که آدمهایش هر روز همه جوره بازی مان می‌دهند! چه اشکالی دارد گاهی هم آدم *بازیگر* رویاهای خودش بشود : ) برای دلش نقش بازی کند … آخر تمام آرزوها، که نباید تا ابد آرزو بمانند! گاهی باید خودت، خودت را به آرزوهایت برسانی با قدرت تصورت..! بیا امتحان کنیم..! *#فرشته_رضایی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/19 ساعت 11:52 صبح :
تـو مـَگوتـریـن *رازِ* منی...! . #حامد_نیازی (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

چهارشنبه 96/10/6 ساعت 4:29 عصر :
دیده را فایده آن است که *دلبر* بیند... : ) . *#سعدی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

پنج شنبه 96/5/19 ساعت 10:35 صبح :
غیر رویت هر چه بینم *نورِ* چشمم کم شود... *: )* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

شنبه 96/5/14 ساعت 10:14 صبح :
بویِ خوش *مرداد* شک ندارم زیر سر *چشمان* توست: )... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

به نام خدا

●◌♥DELTANGI♥◌●میگــ ـــه دِلتَنگــــ نَباشـــ× ، هِــ ــه !!! اِنگــ ـــار بِهـــ آبـــــ بِگــے خیســــ نَباشــــ×...

دربارم پست هام پیام هام دوستام
🎬 دوباره 🎧 پخش موسیقی