سفارش تبلیغ
صبا ویژن
●◌♥DELTANGI♥◌●
DARYAEI

آدمـی مَعمـولـی اَم.

عـاشـقِ بَستَنـی

مـَن اِشتبـاه میـکنـَم،

بـَد اَخـلاق مـی شـم

گـاهـی حَـرف هـایِ نـادرُسـت میـزنـم،

اَمـا تظـاهُـر بـِه آدمـی کـه نیستـَم نمـی کنـَم

و عـاشـق ِ مـاجـراهـایِ سـاده یِ عـاشقـانـه اَم…

(♥◌●DARYAEI●◌♥)

🍦 بـه نـامِ خـُدا 91/5/11

بِـه نـامِ خُدایـــی

کِـه عشـق را در قلـبِ پـاکِ عـاشـق قـرار داد تـا اَز هـَوس دوری کنـد :)

عِشـق تحکیـمِ نـه مُحـاکمـه!

نـه مَحکـومِ کسـی

نـه هیچکـی حـاکـمِ..

love

پ.ن:حکـم اینجـا دلِ!

خـوش اومـدی.بـالا -

🍦 چشـم هـای بـی کـم و کـاسـت! 94/9/15

غیـرِ آن چشـم‌ هـای بـی‌ کـم و کـاسـت

همـه چیـزِ جهـان زیـادی بـود...!

سیـد مهـدی مـوسـوی

 

چشم


بـالا -

🍦 عـاشـق ِ نـامهـربـانـی 94/5/15

چشـم و ابـروی ِ خشـن

اَز بـس کـه مـی آیـد بـه تـو

گـاه اِنسـان

عـاشـق ِ نـامهـربـانـی مـی شـود...!

بچه


بـالا -

🍦 دارالفنـونِِ فتنـه هـا...! 94/4/30

چشمِ هـر زن

بـی گمـان دارالفنـونِِ فتنـه هـاسـت!

اَز همیـن رو جنبـشِ مشـروطـه راه اَنـداختـم...!

.

*زهـرا اِقبـالی*

چشم


بـالا -

🍦 بـُت زیبـا...! 94/3/27

تَبـر را بـر زَمیـن

پـرتـاب خـواهـد کـرد اِبـراهیـم

اَگـر یـِک دَم چـون مـَن

ببینـد بـُت زیبـایِ چشمـانـت را...!

.

عـابـد میـرزاییـان

دختر بچه


بـالا -

🍦 عـاشقـی... 94/1/23

اَز تـو فقـط

چشـم هـایـت را دیـدم!

همیـن بـرایِ عـاشقـی

کـافیسـت...!

چشم


بـالا - موضوع: چشم

🍦 بـه تـو مشغـولـم! 93/12/26

دیگـران در تـَب و تـابِ

شـبِ عیـدنـد!

وَلـی

مثـلِ سـالِ گـذشتـه

بـه تـو مشغـولـم مـَن...!

.

کـاظـمِ بهمنـی

girl


بـالا - موضوع: تو

🍦 بـویِ بهــار...! 93/12/23

بِخنـد

تـا سـَراسیمـه

شـَود

بـویِ بهــار...! :)

لبخند


بـالا - موضوع: بهار

🍦 جنـگ... 93/12/4

عـَراق

میـدانِ جنـگ نیسـت،

جنـگ اَز آن جـایـی شـروع مـی شـود

کـه نَبـاشـی...!

.

نیمـا معمـاریـان

جنگ عاشقانه


بـالا -

🍦 عـاشـق تـر... 93/11/13

کـاش بـه جـایِ دستـم

چشمـانـَم را

مـی خـوانـدی!

.

عـاشـق تـَر بـود...!

love


بـالا - موضوع: چشم
یکشنبه 97/9/25 ساعت 10:21 صبح :
عمر که بی *عشق* رفت هیچ حسابش مگیر... #مولانا (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

دوشنبه 97/9/19 ساعت 9:30 صبح :
آنکه آسان جان میسپارد به دیدارت *منم*... . #فروغی_بسطامی (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 97/7/3 ساعت 11:44 صبح :
اینکه خودم را هر وقت درون آینه می بینم یاد *تو* می افتم... یعنی چقد عاشق توام! کجای تنم دنبالت بگردم که نباشی؟ .‌‌ #عباس_معروفی عکس : @azadehoveisi (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 97/6/6 ساعت 9:31 عصر :
بعضی وقتا یه #کسایی فک میکنن یه جا یه خبریه که آدم باورشم نمیشه اینا هم میتونن دل بشکنن و ...!!! (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

پنج شنبه 97/5/25 ساعت 12:23 عصر :
جسارتا دوستت دارم ! لطفا به دل بگیر ... ‌ #پدرام_مسافری (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

چهارشنبه 97/3/30 ساعت 12:8 عصر :
*چشم* از او ، جلوه از او ما چه حریفیم... ای دل! #شهریار (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

به نام خدا

●◌♥DELTANGI♥◌●میگــ ـــه دِلتَنگــــ نَباشـــ× ، هِــ ــه !!! اِنگــ ـــار بِهـــ آبـــــ بِگــے خیســــ نَباشــــ×...

دربارم پست هام پیام هام دوستام
🎬 دوباره 🎧 پخش موسیقی