شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

DARYAEI

+ جسارتا دوستت دارم ! لطفا به دل بگير ... ‌ #پدرام_مسافري
Miss fatima
9:59 صبح
جسارتاً من هم مخالف هر عكسي هستم كه يه طورايي چشمهاي هرزه رو به سمت خودش جلب مي كنه و چشمهاي پاك رو براي نديدنش به زحمت مي اندازه البته جسارتاً :-/
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top