سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
●◌♥DELTANGI♥◌●
DARYAEI

آدمـی مَعمـولـی اَم.

عـاشـقِ بَستَنـی

مـَن اِشتبـاه میـکنـَم،

بـَد اَخـلاق مـی شـم

گـاهـی حَـرف هـایِ نـادرُسـت میـزنـم،

اَمـا تظـاهُـر بـِه آدمـی کـه نیستـَم نمـی کنـَم

و عـاشـق ِ مـاجـراهـایِ سـاده یِ عـاشقـانـه اَم…

(♥◌●DARYAEI●◌♥)

🍦 شـازده کـوچـولـو...(4) 92/6/1

شـازده کـوچـولـو

پـَس از کَمـی تـأمـُل گُفـت:

اَهلـی کـَردَن یَعنـی چـه؟

روبـاه گُفـت:

اَهلـی کـَردَن چیـز بسیـار فَرامـوش شـده‌ای اَسـت

یَعنـی عَلاقـه ایجـاد کـَردَن...

روبـاهگـُفت:

بـایـد خیلـی خیلـی حوصلـه کُنـی.

اوَلـَش کَمـی دورتـر اَزمـَن

بـه ایـن شِکـل لایِ عَلَف‌هـا مـی‌نِشینـی،

مَـن زیـرچِشمـی نِگـاهَت مـی‌کُنـَم

وَ تـو لام تـا کـام هیچـی نمـی‌گویـی

چـون کَلَمـات سـَرچِشمـه ی سـوءتَفـاهـُم‌هـا هَستنـد

عوضـَش مـی‌تَوانـی

هـَر روز یـک‌خـُرده نزدیـک‌تـر بِشینـی

پ ن: شازده کوچولو...(1)

شازده کوچولو...(2) 

 شازده کوچولو...(3)بـالا - موضوع: شازده کوچولو

🍦 شـازده کـوچـولـو...(1) 92/5/30

خودَت کـه میـدانـی

آدم وَقتـی خیلـی

دِلـَش گِرِفتـه بـاشـد

اَز تمـاشـایِ غـروب

لـِذَت مـی بـَرَد...

شازده کوچولو

 


بـالا - موضوع: شازده کوچولو
چهارشنبه 96/10/27 ساعت 2:52 عصر :
این ساعت فقط *خواب* آیکون خمیازه... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/26 ساعت 11:21 صبح :
در دنیایی که آدمهایش هر روز همه جوره بازی مان می‌دهند! چه اشکالی دارد گاهی هم آدم *بازیگر* رویاهای خودش بشود : ) برای دلش نقش بازی کند … آخر تمام آرزوها، که نباید تا ابد آرزو بمانند! گاهی باید خودت، خودت را به آرزوهایت برسانی با قدرت تصورت..! بیا امتحان کنیم..! *#فرشته_رضایی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/19 ساعت 11:52 صبح :
تـو مـَگوتـریـن *رازِ* منی...! . #حامد_نیازی (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

چهارشنبه 96/10/6 ساعت 4:29 عصر :
دیده را فایده آن است که *دلبر* بیند... : ) . *#سعدی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

پنج شنبه 96/5/19 ساعت 10:35 صبح :
غیر رویت هر چه بینم *نورِ* چشمم کم شود... *: )* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

شنبه 96/5/14 ساعت 10:14 صبح :
بویِ خوش *مرداد* شک ندارم زیر سر *چشمان* توست: )... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

به نام خدا

●◌♥DELTANGI♥◌●میگــ ـــه دِلتَنگــــ نَباشـــ× ، هِــ ــه !!! اِنگــ ـــار بِهـــ آبـــــ بِگــے خیســــ نَباشــــ×...

دربارم پست هام پیام هام دوستام
🎬 دوباره 🎧 پخش موسیقی