سفارش تبلیغ
صبا ویژن
●◌♥DELTANGI♥◌●
DARYAEI

آدمـی مَعمـولـی اَم.

عـاشـقِ بَستَنـی

مـَن اِشتبـاه میـکنـَم،

بـَد اَخـلاق مـی شـم

گـاهـی حَـرف هـایِ نـادرُسـت میـزنـم،

اَمـا تظـاهُـر بـِه آدمـی کـه نیستـَم نمـی کنـَم

و عـاشـق ِ مـاجـراهـایِ سـاده یِ عـاشقـانـه اَم…

(♥◌●DARYAEI●◌♥)

🍦 شـازده کـوچـولـو...(4) 92/6/1

شـازده کـوچـولـو

پـَس از کَمـی تـأمـُل گُفـت:

اَهلـی کـَردَن یَعنـی چـه؟

روبـاه گُفـت:

اَهلـی کـَردَن چیـز بسیـار فَرامـوش شـده‌ای اَسـت

یَعنـی عَلاقـه ایجـاد کـَردَن...

روبـاهگـُفت:

بـایـد خیلـی خیلـی حوصلـه کُنـی.

اوَلـَش کَمـی دورتـر اَزمـَن

بـه ایـن شِکـل لایِ عَلَف‌هـا مـی‌نِشینـی،

مَـن زیـرچِشمـی نِگـاهَت مـی‌کُنـَم

وَ تـو لام تـا کـام هیچـی نمـی‌گویـی

چـون کَلَمـات سـَرچِشمـه ی سـوءتَفـاهـُم‌هـا هَستنـد

عوضـَش مـی‌تَوانـی

هـَر روز یـک‌خـُرده نزدیـک‌تـر بِشینـی

پ ن: شازده کوچولو...(1)

شازده کوچولو...(2) 

 شازده کوچولو...(3)بـالا - موضوع: شازده کوچولو

🍦 شـازده کـوچـولـو...(1) 92/5/30

خودَت کـه میـدانـی

آدم وَقتـی خیلـی

دِلـَش گِرِفتـه بـاشـد

اَز تمـاشـایِ غـروب

لـِذَت مـی بـَرَد...

شازده کوچولو

 


بـالا - موضوع: شازده کوچولو
یکشنبه 97/9/25 ساعت 10:21 صبح :
عمر که بی *عشق* رفت هیچ حسابش مگیر... #مولانا (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

دوشنبه 97/9/19 ساعت 9:30 صبح :
آنکه آسان جان میسپارد به دیدارت *منم*... . #فروغی_بسطامی (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 97/7/3 ساعت 11:44 صبح :
اینکه خودم را هر وقت درون آینه می بینم یاد *تو* می افتم... یعنی چقد عاشق توام! کجای تنم دنبالت بگردم که نباشی؟ .‌‌ #عباس_معروفی عکس : @azadehoveisi (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 97/6/6 ساعت 9:31 عصر :
بعضی وقتا یه #کسایی فک میکنن یه جا یه خبریه که آدم باورشم نمیشه اینا هم میتونن دل بشکنن و ...!!! (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

پنج شنبه 97/5/25 ساعت 12:23 عصر :
جسارتا دوستت دارم ! لطفا به دل بگیر ... ‌ #پدرام_مسافری (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

چهارشنبه 97/3/30 ساعت 12:8 عصر :
*چشم* از او ، جلوه از او ما چه حریفیم... ای دل! #شهریار (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

به نام خدا

●◌♥DELTANGI♥◌●میگــ ـــه دِلتَنگــــ نَباشـــ× ، هِــ ــه !!! اِنگــ ـــار بِهـــ آبـــــ بِگــے خیســــ نَباشــــ×...

دربارم پست هام پیام هام دوستام
🎬 دوباره 🎧 پخش موسیقی