سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
●◌♥DELTANGI♥◌●
DARYAEI

آدمـی مَعمـولـی اَم.

عـاشـقِ بَستَنـی

مـَن اِشتبـاه میـکنـَم،

بـَد اَخـلاق مـی شـم

گـاهـی حَـرف هـایِ نـادرُسـت میـزنـم،

اَمـا تظـاهُـر بـِه آدمـی کـه نیستـَم نمـی کنـَم

و عـاشـق ِ مـاجـراهـایِ سـاده یِ عـاشقـانـه اَم…

(♥◌●DARYAEI●◌♥)

🍦 عـِدالـت... 93/3/29

تـو دِلـم را بـُردی

وَ

مـَن خیـالـَت را

عـِدالـت یَعنـی همیـن...

قلب


بـالا - موضوع: دل

🍦 دِل... 92/7/9

دوسـت داشتـَن قُمـاره

دِل نـَداری بـازی نـَکن...بـالا - موضوع: دل

🍦 کـــوچـــه دلــــم.... 92/5/21

بــه ریسـه می کشـــم

اَشکـهایــم را

اِمشـب چـقـدر،

کــوچــه دِلــم چراغــانـی ســـت...

چراغانی


بـالا - موضوع: دل

🍦 تَنهـایی 92/5/17

تَنهـایی یعنـی:

دلِ هیچکـی

سایـزِ دِلـت

نیـس...

پازل قلب


بـالا - موضوع: دل

🍦 بـالکـنـی میخــواهــم... 92/4/9

دلــَم بـالـکنـی مـی خـواهـد رو بـه شهـــر

و کمـی بـاد خنک و تاریکــی

یـک فنجـان بــزرگ قهـوه

یـک جـرعـه تـ♥ـو

یـک جـرعـه مـن

و سـکوتـی کـه در آن دو نگـاه گــره خـورده باشـد

بـی کـلام

میــدانـی...!؟

دلــم یـک مـَن مـی خـواهــد بــرای تــو

وَ یـک تــو تـــا ابــد بــرای مـن

و َبـاز هـم 3 نقطـه هـای بـی پـایـانِ مـن...!


بـالا - موضوع: دل

🍦 دل و دمـاغ... 92/3/4

ایـن روزهـا

هَمــه ناقـصُ الـخِلقـــِه اَند

هیچـکس دِل و دمــاغ نــدارد...!

دل


بـالا - موضوع: دل

🍦 دل آدم بچــه میشـود... 92/2/20

گــاهــی اوقــات

دل آدَم بچــه می شـود

اَز آن زَبــان نفهــم هــا

دلــم ایــن روزهــا

بــه هیــچ چـیز خــوش نمـی شـود...!


بـالا - موضوع: دل

🍦 دلم کسی را می خواهد 91/3/21

دلم کسی را می خواهد که نابینا باشد!

خط بریل بداند

فصل به فصل

ذهنم را بخواند.


بازی های ادبی ام را کشف کند.


دستش را بگیرم بازو به بازو

                                    دنیا را برایش تعریف کنم.                                    

چشمش شوم

و تمام زشتی های جهان را 

برایش از قلم بندازم...!


بـالا - موضوع: دل
چهارشنبه 96/10/27 ساعت 2:52 عصر :
این ساعت فقط *خواب* آیکون خمیازه... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/26 ساعت 11:21 صبح :
در دنیایی که آدمهایش هر روز همه جوره بازی مان می‌دهند! چه اشکالی دارد گاهی هم آدم *بازیگر* رویاهای خودش بشود : ) برای دلش نقش بازی کند … آخر تمام آرزوها، که نباید تا ابد آرزو بمانند! گاهی باید خودت، خودت را به آرزوهایت برسانی با قدرت تصورت..! بیا امتحان کنیم..! *#فرشته_رضایی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/19 ساعت 11:52 صبح :
تـو مـَگوتـریـن *رازِ* منی...! . #حامد_نیازی (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

چهارشنبه 96/10/6 ساعت 4:29 عصر :
دیده را فایده آن است که *دلبر* بیند... : ) . *#سعدی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

پنج شنبه 96/5/19 ساعت 10:35 صبح :
غیر رویت هر چه بینم *نورِ* چشمم کم شود... *: )* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

شنبه 96/5/14 ساعت 10:14 صبح :
بویِ خوش *مرداد* شک ندارم زیر سر *چشمان* توست: )... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

به نام خدا

●◌♥DELTANGI♥◌●میگــ ـــه دِلتَنگــــ نَباشـــ× ، هِــ ــه !!! اِنگــ ـــار بِهـــ آبـــــ بِگــے خیســــ نَباشــــ×...

دربارم پست هام پیام هام دوستام
🎬 دوباره 🎧 پخش موسیقی