سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
●◌♥DELTANGI♥◌●
DARYAEI

آدمـی مَعمـولـی اَم.

عـاشـقِ بَستَنـی

مـَن اِشتبـاه میـکنـَم،

بـَد اَخـلاق مـی شـم

گـاهـی حَـرف هـایِ نـادرُسـت میـزنـم،

اَمـا تظـاهُـر بـِه آدمـی کـه نیستـَم نمـی کنـَم

و عـاشـق ِ مـاجـراهـایِ سـاده یِ عـاشقـانـه اَم…

(♥◌●DARYAEI●◌♥)

🍦 دَر مَسیـرِ بـاد ... 92/11/21

دَر مَسیـرِ بـاد بِمـان

تـا بـویِ مهـربـانیـَت

تَسخیـر کنـد

ایـن شَهـر پـُر اَز دِلتنـگـی را ...!

پـَر


بـالا - موضوع: دلتنگی

🍦 کُجـآیی...؟ 92/8/1

تَـنهــایـی یَـنـی اگـه یــه روزَم

اَزت خبَـری نشـه کسـی نمیـاد

بگـه :کُجـایی؟

دلـم تنگ شده!بـالا - موضوع: دلتنگی

🍦 دلتنـگ قـاصـدک شـدن... 91/11/3

دلتنگـم!

دلتنـگِ قـاصـدک شـدن

قـاصـدکـی کـه آن قـدر سبـک اسـت کـه

بـا تلنـگـرِ آرام تـریـن بـاد بلنـد مـی شـود

و بـه پـرواز در مـی آیـد...!

دلتنگی


بـالا - موضوع: دلتنگی

🍦 حِسـی آمیختـه بـا دلتَنگـی... 91/8/1

ایـن روزهـا

حِسی دارَم

آمیخته با دلتَنگی

کَـم می آورم

بازوانی می خواهَم کـه تَنـگ در بَـرم گیـرنـد

اَمـا نَـه هـر بـازوانـی

فقـط حـصـارِ آغوش تــ♥ـو ...

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 


بـالا - موضوع: دلتنگی

🍦 روزهـا ی دل تنگـی... 91/7/24

دل تنگـم!

دل تنـگِ خیلـی چیـزهـا

دل تنـگ ایـن همـه دل تنگـی هـا

چیـزهـایـی کـه بـر مـن گـذشـت

و

هـرگـز بـاز نخـواهـد گشـت

دل تنگـم

دل تنـگ نیمـه شبهـای دل تنگـی

دل تنـگ ایـن همـه نبـودن هـا

دل تنـگ ایـن همـه دل تنگـی هـا

دل تنـگ عهـدهـایـی کـه کسـی آنهـا را نبسـت

دل تنـگ تمـام چیـزهـایـی کـه میشـد بـاشـد و نیـست

و تمـام هسـت هـایـی کـه نیسـت

حتـی آنـان کـه دلشـان بـرایـم تنـگ نخـواهـد شـد

دلـم بـرای آن روزهـا ی دل تنگـی تنـگ شـده...!

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی


بـالا - موضوع: دلتنگی

🍦 نجـوای شبـانـه... 91/6/24

قلبـم درونِ سینـه

نجـوای شبــانه مـی کنـد...

دل تنگـی و اَنـدوه اَشکـم

را روانـه مـی کنـد

یـک قطـره اَشـک

اَز لـبِ پلکـم گـریـز مـی زنـد

آخـر دلـم دائـم

تـو را بهـانـه مـی کنـد...

کد آویز - وبلاگ - زیباسازی- تصاویر متحرک


بـالا - موضوع: دلتنگی

🍦 پـاسـخِ دنیـا... 91/6/22

دلتنــگم دلتنـگ...

کسی صدای مرا می شنود؟!

او گفت بر نخواهد گشت..

پس من این همه زمان

چرا رفت و برگشت آونگ ساعت را شمردم؟

پیر شدم از شوق انتظارش.. در جوانی..

این بی انصافی است..!

برای این همه عشق...

برای این همه صبر..

آه دنیا پاسخت چیست برای این همه درد...؟؟!


بـالا - موضوع: دلتنگی

🍦 کنار پنجره ی خیال.... 91/6/19

کنار پنجره ی خیال تنها نشسته ام و خوب می دانم

این آخرین بار نخواهد بود

که ثانیه های عمرم را با تردید شماره می کنم  .

 من آنقدر به این تنهایی خو کرده ام که می دانم

ماهی تنگ بلور دچار احساس من است

و اگر حتی در دریـای طوفانی چشمانم رهایش کنم

باز هم غمگین خواهد بود

.می دانم که معجزه نخواهد شد  .

می دانم اینجا در سپاهچال زمان من غرق واپسین دل نوشته های دلتنگی خواهم بود.

اسیر واژه ی سرد لحظه لحظه های بلند.

و تنها خواهشی کوچک شبیه یک پرسش از آخرین قطار زندگی دارم:

آیا کنار این همه تنهایی بی حد،کسی خیال مرا به یاد خواهد داشت.

کسی صدای شاعرانگی ام را در شب مهتابی شنیده و سراغ حال مرا از قصه می گیرد؟

گمان نمی کنم ستاره ای حتی به یاد من باشد.

خدایـا!بهترین را از تو می خواهم....


بـالا - موضوع: دلتنگی
چهارشنبه 96/10/27 ساعت 2:52 عصر :
این ساعت فقط *خواب* آیکون خمیازه... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/26 ساعت 11:21 صبح :
در دنیایی که آدمهایش هر روز همه جوره بازی مان می‌دهند! چه اشکالی دارد گاهی هم آدم *بازیگر* رویاهای خودش بشود : ) برای دلش نقش بازی کند … آخر تمام آرزوها، که نباید تا ابد آرزو بمانند! گاهی باید خودت، خودت را به آرزوهایت برسانی با قدرت تصورت..! بیا امتحان کنیم..! *#فرشته_رضایی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/19 ساعت 11:52 صبح :
تـو مـَگوتـریـن *رازِ* منی...! . #حامد_نیازی (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

چهارشنبه 96/10/6 ساعت 4:29 عصر :
دیده را فایده آن است که *دلبر* بیند... : ) . *#سعدی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

پنج شنبه 96/5/19 ساعت 10:35 صبح :
غیر رویت هر چه بینم *نورِ* چشمم کم شود... *: )* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

شنبه 96/5/14 ساعت 10:14 صبح :
بویِ خوش *مرداد* شک ندارم زیر سر *چشمان* توست: )... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

به نام خدا

●◌♥DELTANGI♥◌●میگــ ـــه دِلتَنگــــ نَباشـــ× ، هِــ ــه !!! اِنگــ ـــار بِهـــ آبـــــ بِگــے خیســــ نَباشــــ×...

دربارم پست هام پیام هام دوستام
🎬 دوباره 🎧 پخش موسیقی