سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
●◌♥DELTANGI♥◌●
DARYAEI

آدمـی مَعمـولـی اَم.

عـاشـقِ بَستَنـی

مـَن اِشتبـاه میـکنـَم،

بـَد اَخـلاق مـی شـم

گـاهـی حَـرف هـایِ نـادرُسـت میـزنـم،

اَمـا تظـاهُـر بـِه آدمـی کـه نیستـَم نمـی کنـَم

و عـاشـق ِ مـاجـراهـایِ سـاده یِ عـاشقـانـه اَم…

(♥◌●DARYAEI●◌♥)

🍦 آنـه شـِرلـی... 92/6/1

آنـه!

تکـرار غَریبـانـه روزهـایَـت چگـونـه گـُذشت

وقتـی روشنـی چشـم هـایت،

در پشـت پـرده هـایِ مـه آلـود اَنـدوه پنهـان بـود

بـا مـن بگـو از لَحظـه لَحظـه هـای مُبهـَمِ کـودکـی اَت

اَز تَنهـایـی مَعصومـانـه دَست هـایَـت

آیـا میـدانـی کـه در هجـوم درد هـا و غـم هـایـَت

و

در گیـر و دار ملال آورِ دوران زندگـی اَت

حَقیقـت در زُلالـیِ دریـاچـهِ آب هـایِ نُقـره ای نَهفتـه بـود؟

آنـه!

اَکنـون آمـَده ام تـا دَسـت هـایَت را

بـه پَنجـه ی طَلایـی خورشیـد دوستـی بسپـاری

در آبـی بیکـران مهربـانـی هـا بـه پـرواز درآیـی

و اینـک آنـه!

شِکُفتـن و سَبـز شدن در اِنتظـار تـوست

در اِنتظـار تـوست ...

آنه شرلی


بـالا - موضوع: آن شرلی
چهارشنبه 96/10/27 ساعت 2:52 عصر :
این ساعت فقط *خواب* آیکون خمیازه... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/26 ساعت 11:21 صبح :
در دنیایی که آدمهایش هر روز همه جوره بازی مان می‌دهند! چه اشکالی دارد گاهی هم آدم *بازیگر* رویاهای خودش بشود : ) برای دلش نقش بازی کند … آخر تمام آرزوها، که نباید تا ابد آرزو بمانند! گاهی باید خودت، خودت را به آرزوهایت برسانی با قدرت تصورت..! بیا امتحان کنیم..! *#فرشته_رضایی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/19 ساعت 11:52 صبح :
تـو مـَگوتـریـن *رازِ* منی...! . #حامد_نیازی (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

چهارشنبه 96/10/6 ساعت 4:29 عصر :
دیده را فایده آن است که *دلبر* بیند... : ) . *#سعدی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

پنج شنبه 96/5/19 ساعت 10:35 صبح :
غیر رویت هر چه بینم *نورِ* چشمم کم شود... *: )* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

شنبه 96/5/14 ساعت 10:14 صبح :
بویِ خوش *مرداد* شک ندارم زیر سر *چشمان* توست: )... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

به نام خدا

●◌♥DELTANGI♥◌●میگــ ـــه دِلتَنگــــ نَباشـــ× ، هِــ ــه !!! اِنگــ ـــار بِهـــ آبـــــ بِگــے خیســــ نَباشــــ×...

دربارم پست هام پیام هام دوستام
🎬 دوباره 🎧 پخش موسیقی