سفارش تبلیغ
صبا ویژن
●◌♥DELTANGI♥◌●
DARYAEI

آدمـی مَعمـولـی اَم.

عـاشـقِ بَستَنـی

مـَن اِشتبـاه میـکنـَم،

بـَد اَخـلاق مـی شـم

گـاهـی حَـرف هـایِ نـادرُسـت میـزنـم،

اَمـا تظـاهُـر بـِه آدمـی کـه نیستـَم نمـی کنـَم

و عـاشـق ِ مـاجـراهـایِ سـاده یِ عـاشقـانـه اَم…

(♥◌●DARYAEI●◌♥)

🍦 عـاشقـانـه هـایِ دنیـا... 93/10/12

غـَرقـم میکنـی میـانِ

تمـامِ عـاشقـانـه هـایِ دنیـا

وقتـی کـه

فقـط نگـاهـَم میکنـی...!

lovely_wallpaper


بـالا - موضوع: نگاه

🍦 نگـاهِ سـاده...! 93/9/8

نـه چشـم هـایِ وحشـی دارم!

نـه لبخنـدِ دلبـرانـه!

منـَم و همیـن نگـاهِ سـاده...!

نگـاه


بـالا - موضوع: نگاه

🍦 نگـاه هـا... 93/6/21

بعضـی اَز نگـاه هـا

صـدایِ قشنگـی دارنـد...

Looking at love


بـالا - موضوع: نگاه

🍦 بـی پـاسُـخ... 93/6/6

بـی پـاسـُخ نمیگـذارم

نگـاهـَت را...

بـی پـاسُـخ نگـذار

لبخنـدَم را...

ُSmile


بـالا - موضوع: نگاه

🍦 نگـاهـت... 93/5/9

دروغـه بگـم مـی میـرم بـَرات

چـون نگـات مـَن و کشتـه بـود...

Love


بـالا - موضوع: نگاه

🍦 چـشمـَـک...! 92/12/16

چـشمـَـک یــَعــنــی:

لـُکــنــتِ نـگــاه

دَر تــَرنـّــم ِ دوســتــَت دارم هــا ...!


بـالا - موضوع: نگاه
یکشنبه 97/9/25 ساعت 10:21 صبح :
عمر که بی *عشق* رفت هیچ حسابش مگیر... #مولانا (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

دوشنبه 97/9/19 ساعت 9:30 صبح :
آنکه آسان جان میسپارد به دیدارت *منم*... . #فروغی_بسطامی (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 97/7/3 ساعت 11:44 صبح :
اینکه خودم را هر وقت درون آینه می بینم یاد *تو* می افتم... یعنی چقد عاشق توام! کجای تنم دنبالت بگردم که نباشی؟ .‌‌ #عباس_معروفی عکس : @azadehoveisi (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 97/6/6 ساعت 9:31 عصر :
بعضی وقتا یه #کسایی فک میکنن یه جا یه خبریه که آدم باورشم نمیشه اینا هم میتونن دل بشکنن و ...!!! (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

پنج شنبه 97/5/25 ساعت 12:23 عصر :
جسارتا دوستت دارم ! لطفا به دل بگیر ... ‌ #پدرام_مسافری (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

چهارشنبه 97/3/30 ساعت 12:8 عصر :
*چشم* از او ، جلوه از او ما چه حریفیم... ای دل! #شهریار (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

به نام خدا

●◌♥DELTANGI♥◌●میگــ ـــه دِلتَنگــــ نَباشـــ× ، هِــ ــه !!! اِنگــ ـــار بِهـــ آبـــــ بِگــے خیســــ نَباشــــ×...

دربارم پست هام پیام هام دوستام
🎬 دوباره 🎧 پخش موسیقی