سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
●◌♥DELTANGI♥◌●
DARYAEI

آدمـی مَعمـولـی اَم.

عـاشـقِ بَستَنـی

مـَن اِشتبـاه میـکنـَم،

بـَد اَخـلاق مـی شـم

گـاهـی حَـرف هـایِ نـادرُسـت میـزنـم،

اَمـا تظـاهُـر بـِه آدمـی کـه نیستـَم نمـی کنـَم

و عـاشـق ِ مـاجـراهـایِ سـاده یِ عـاشقـانـه اَم…

(♥◌●DARYAEI●◌♥)

🍦 خُـدا رویِ قــالــیِ دِلــَم... 92/2/10

شـب کِـه مـی شَـود،

خُـدا

رویِ قــالــیِ دلــَم

راه مــی روَد

ذوق مــی کُـنــَم،

گـِریــه مــی کُنــم

اَشــکِ مــَن سِـتـــاره مــی شــوَد

هــَر سـتـــاره ای

بِــه سَـمــتِ مــاه مــی روَد

یـِـک شَبــی حــواسِ مــَن نبــود

ریخــت رویِ قــالـــیِ دِلـَـم

شیشــه ای مـرکـبِ سیــاه

ســال هــاسـت مــانــده جـــایِ آن

جــایِ لَـکــهِ هــای اِشتبـــاه

قالی


بـالا - موضوع: ستاره

🍦 رِسیــدَنِ شَـب... 92/1/14

اگـَـر سَهــمِ مَــن

اَز ایـن هَمــهِ سِتـــاره.

فَقــط سـوسـوی غَریبــی اَسـت

غَمـی نـیســت

هَمیــن اِنتظــارِِ رِسیــدَنِ شَـب

بَـرایَـم کـافیسـت …!


بـالا - موضوع: ستاره
چهارشنبه 96/10/27 ساعت 2:52 عصر :
این ساعت فقط *خواب* آیکون خمیازه... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/26 ساعت 11:21 صبح :
در دنیایی که آدمهایش هر روز همه جوره بازی مان می‌دهند! چه اشکالی دارد گاهی هم آدم *بازیگر* رویاهای خودش بشود : ) برای دلش نقش بازی کند … آخر تمام آرزوها، که نباید تا ابد آرزو بمانند! گاهی باید خودت، خودت را به آرزوهایت برسانی با قدرت تصورت..! بیا امتحان کنیم..! *#فرشته_رضایی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/19 ساعت 11:52 صبح :
تـو مـَگوتـریـن *رازِ* منی...! . #حامد_نیازی (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

چهارشنبه 96/10/6 ساعت 4:29 عصر :
دیده را فایده آن است که *دلبر* بیند... : ) . *#سعدی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

پنج شنبه 96/5/19 ساعت 10:35 صبح :
غیر رویت هر چه بینم *نورِ* چشمم کم شود... *: )* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

شنبه 96/5/14 ساعت 10:14 صبح :
بویِ خوش *مرداد* شک ندارم زیر سر *چشمان* توست: )... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

به نام خدا

●◌♥DELTANGI♥◌●میگــ ـــه دِلتَنگــــ نَباشـــ× ، هِــ ــه !!! اِنگــ ـــار بِهـــ آبـــــ بِگــے خیســــ نَباشــــ×...

دربارم پست هام پیام هام دوستام
🎬 دوباره 🎧 پخش موسیقی