شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

DARYAEI

+ نقش او در *چشم* ما هر روز خوشتر ميشود... #سعدي
هر روز خوش تر ميشود ...عالي
زيبا...
DARYAEI
{a h=entezar911}انتظار{/a} @};-
DARYAEI
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
هما بانو
خيلي زيبا ..@};-
DARYAEI
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-
*ري را
عاشق ِ چشم فُلانم ...
DARYAEI
{a h=shaerekochak}ري را{/a} : )
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top